ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Правила за поверителност

Тези правила за поверителност имат за цел да Ви информират за практиките на Boehringer Ingelheim по отношение на събирането, използването и разкриването на лична информация, които може да предоставите, чрез достъпа или използването на Сайта

Съгласие

Boehringer Ingelheim не събира лична информация за Вас, когато използвате настоящия уебсайт, освен, ако не я предоставите доброволно. Когато предоставяте изборна или необходима информация, чрез достъпа си до или чрез използването на този сайт, Вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на тази информация в съответствие с разпоредбите на тези правила за поверителност.

Кога събираме Вашата лична информация

Boehringer Ingelheim не събира лична информация от Вас, с изключение на информация, свързана с използването на "бисквитки". „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се изпращат на Вашият браузър и се съхраняват на твърдия диск на компютъра Ви, когато посещавате определени уебсайтове, като по този начин "проследяват" ползването на сайта. Някои браузъри могат да бъдат настроени да отхвърлят всички бисквитки; ако решите да настроите Вашият браузър по този начин, някои страници от Сайта може да не функционират правилно. Boehringer Ingelheim използва информацията, получена, чрез използване на бисквитки, за да се изчисли броят на хората, които използват сайта и за проследяване на страниците на сайта, които са били посетени. Така Boehringer Ingelheim се информира за потребителските интереси и поведение, които могат на свой ред да бъдат използвани, за да Ви се предостави информация за продукти, услуги, функции или промоции, които могат да бъдат от интерес за Вас. Повече, относно използваните в настоящия уебсайт бисквитки, можете да прочетете в меню „Политика относно бисквитките“.

Използване на информация

Boehringer Ingelheim използва Вашата лична информация за подобряване на съдържанието на сайта, за да персонализира сайта според Вашите предпочитания, за да Ви покаже съдържание, което може да представлява интерес за Вас.

Boehringer Ingelheim може също да използва Вашата лична информация, за да се създаде обобщена информация, която не Ви позволява да се идентифицирате лично или с контакт. Вместо да се показва отделна дейност, обобщената информация показва поведението на потребителите като цяло. Обобщената информация се използва за развитие на сайта, търговия и насърчаване на сайта, рекламни дейности, свързани с продуктите.

Кога разкриваме Вашата лична информация

Boehringer Ingelheim може да разкрие Вашата лична информация за онези от нейните филиали и свързани с тях компании, които се съгласят да се отнасят към нея по същество в съответствие с тези правила за поверителност. Без Вашето разрешение, Boehringer Ingelheim няма да разкрива Вашата лична информация на трети страни, с изключение на случаите, в които Boehringer Ingelheim си запазва правото да разкрива Вашата лична информация за: (I) доставчици на услуги, като трета страна за цели, свързани с подкрепа на бизнеса (напр. изпълнение на услуги, техническа поддръжка, услуги за доставка) и Ви предоставя информация, която може да представлява интерес за Вас, чрез реклами и рекламни съобщения, в който случай Boehringer Ingelheim ще изисква от тези трети страни да се съгласят да се отнасят към личните Ви данни по същество в съответствие с тези правила за поверителност ; и (II) за трети страни във връзка с продажбата, прехвърлянето или друго прехвърляне на дейност от този сайт, към който се отнася информацията, като в този случай Boehringer Ingelheim ще изисква от всеки такъв купувач, правоприемник или приобретател да се съгласи да се отнася към нея по същество в съответствие с тези правила за поверителност.

В противен случай Boehringer Ingelheim само ще пусне Вашата лична информация на трети лица в следните ограничени случаи и в степента, позволена от закона: (I), ако в закон, наредба, заповед за обиск, призовка или съдебна заповед разрешава или задължава да направи това; (II) ако правата или собствеността на Boehringer Ingelheim, нейните филиали или свързани компании, доставчици на услуги, като трета страна или потребители на сайта са в опасност; или (III), ако личната безопасност на потребителите на сайта или други членове на обществото са в опасност.

Boehringer Ingelheim може да оповести обобщена информация, която да не Ви позволи да бъде лично идентифицирана, за своите филиали и свързани дружества и за несвързани трети страни.

Как защитаваме Вашите лични данни

Оценявайки факта, че личната Ви информация е важна за Вас, Boehringer Ingelheim използва технически мерки за сигурност за защита на Вашата лична информация. И въпреки това, сигурността на никое предаване на информация по интернет не може да бъде напълно гарантирана. Следователно, в степента, позволена от закона, Boehringer Ingelheim, нейните филиали и свързаните с тях дружества, доставчици на услуги, като трета страна и техните съответни длъжностни лица, директори, служители и агенти не представят или гарантират, че личната информация ще бъде защитена от злоупотреби, загуба или промени и не поемат никаква отговорност, породена от предоставянето на всякаква лична информация или от използване или злоупотреба с лична информация от трети страни. Информацията, която предоставяте на Boehringer Ingelheim чрез Интернет е защитена с парола- защита за Вашата лична сигурност. Boehringer Ingelheim използва Secure Socket Layer (SSL) технология за криптиране при предаване на такава информация на нашите сървъри, за да помогне да се гарантира целостта и поверителността на информацията. Криптирането включва систематично кодиране на цифри и букви, така че, ако дори някой да е успял да прихване информацията, той не би бил в състояние да извлече смисъл от нея. За да се възползвате от тази технология за криптиране, трябва да разполагате с интернет браузър, който ще подкрепи криптирането. Като допълнителна мярка за сигурност, информацията, която предоставяте, чрез интернет също се съхранява и на физически отделени на отделен сървър база данни.

Връзки към други сайтове

Трябва да сте наясно, че операторите на свързани сайтове също могат да събират Вашата лична информация (включително информация, генерирана чрез използването на бисквитки), когато се свържете към интернет страниците им. Boehringer Ingelheim не носи отговорност за това как тези трети страни събират, използват или разкриват Вашата лична информация, така че трябва да проверите техните политики за защита на личните данни, преди да им предоставите Вашата лична информация.

Промени

Boehringer Ingelheim си запазва правото да променя тези правила за поверителност по всяко време, като Ви уведоми чрез публикуване на промените на този сайт. Препоръчва се да се преразглежда редовно тази страница за евентуални промени. Тези правила за поверителност са последно изменени Август, 2018г.

Други условия

Чрез достъпа или използването на сайта Вие се съгласявате да се обвържете с условията за ползване на този сайт, които са в сила от момента на Вашия достъп или използване, включително тези правила за поверителност.

Контакти

Можете да се свържете с Boehringer Ingelheim, за да поискате достъп до Вашите лични данни или да поискате Boehringer Ingelheim да актуализира или изтрие Вашите лични данни, като пишете на Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG на адрес: Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Виена: , имейл datenschutzbeauftragter.AT@boehringer-ingelheim.com.

Ако смятате, че Boehringer Ingelheim не се е придържал към тази политика за поверителност, моля, свържете се с Boehringer Ingelheim, като пишете на имейл datenschutzbeauftragter.AT@boehringer-ingelheim.com.